CARES STAR DONBASS х FERDINAND STAR DONBASS - Star Donbass

KENNEL
Перейти к контенту

Главное меню:

CARES STAR DONBASS х FERDINAND STAR DONBASS

Exports bred > Malamute
CARES STAR DONBASS х FERDINAND STAR DONBASSCARES STAR DONBASS х FERDINAND STAR DONBASS

Sire:  Zlatozar ot Filippovoy         Sire: Demid ot Filippovoy
Dam: Dolores Vasilyev Ostrov       Dam: Skarlet ot Filippovoy

Owned by: Elena Timoshkova  from Belarus


Назад к содержимому | Назад к главному меню